Akhir Zaman, Ketika Terjadi Perselisihan Umat, Maka Peganglah Fatwa Ahlu-ts-Tsughur

Akhir Zaman, Ketika Terjadi Perselisihan Umat, Maka Peganglah Fatwa Ahlu-ts-Tsughur

Sufyan bin Uyainah salah seorang Ulama salaf berkata : Jika di akhir zaman nanti kalian mendapati perselisihan di antara umat, maka wajib bagi kalian memegang fatwa Ulama Ahluts Tsughur.

Apa nan dimaksud dengan Ahluts Tsughur?

Ahluts Tsughur ialah Ahlul Jihad, para ulama nan berada di front-front jihad…

Atsar ini berasal dari para Tabiin , ketika  Sufyan ibnu `Uyainah berkata kepada Ibnul Mubarak:

Kalau engkau melihat manusia telah berselisih hendaklah engkau bersama mujahidin dan ahluts tsughur sebab sesungguhnya Allah telah berfirman: ” Benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka (jalan-jalan mereka).”  (Tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran, 13/365)

-Abdullah Azzam-

Islamic quotes

advertisements

Abu Haidar 2018 - Contact - Privacy Policy